Raspored rada lekara

Kako bismo ubrzali komunikaciju preporučujemo Vam da nas nađete na Facebook-u

Studentska poliklinika Niš     ili ako Vam je lakše prateći sledeći link

https://www.facebook.com/Studentska-poliklinika-Niš

Na našoj strani pored redovnih informacija o Zavodu možete naći i

REDOVNO AŽURIRANI RASPORED RADA LEKARA U ZAVODU

(postavlja se svakog prvog radnog dana u nedelji)